نويسندگان و تصويربرداران

سلام ودرود خدمت بازديد كنندگان محترم سايت شهرستان كازرون

در صورتيكه تصوير يا مطلبي در خصوص شهرستان كازرون داريد آنرا همراه با مشخصات اعم از نام و نام خانوادگي و شماره همراه به ايميل :  Bahadoran@gmail.com ارسال فرماييد .

بديهي است موضوع با اسم و مشخصات شما در سايت درج خواهد شد .

با تشكر

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran