مطالب خواندنی از سایت !

اولین سکه ایرانی

   اولین سکه به نظر بـيشتر مورخان، آورنده فکر سکه در ايران ” کوروش ” است. در آن زمان که ايرانيان، ليديا را فـتح کردند و” کرزوس” را به ايران آوردند، تـشکيل امپـراطوري با عـظمت هـخامـنشي به نشانهً ويژه اي نياز داشت، که سکه مي توانست گوياترين و... بیشتر بخوانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran