مطالب خواندنی از سایت !

چهره خوانی

  چـهره خـوانـي به اين مـعـنـا است كه شما فـقــط با   با نگاه كردن به صورت اشخاص پي بـه خـصـوصـيات   اخلاقي و شخصيتي او ببريد. چـهره خـوانـي توسـط  مردم در اعصار مختلف انجام شده است.   شـناخـتـن افراد تنها از روي خصوصـات ظـاهـري آنها مساله بسيار جالبي است. نـكات ظـريف و... بیشتر بخوانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran