مطالب خواندنی از سایت !

آیا خداوند فراموشمان کرده است ؟

طناب !!! كوهنوردي مي‌ خواست به قله  بلندی صعود كند. پس از سال‌هاي سال تمرين و آمادگي ، هنگامي كه قصد داشت سفر خود را آغاز كند شكوه و عظمت پيروزي را پيش روي خود آورد و تصميم گرفت صعود را به تنهايي انجام دهد او سفرش را زماني آغاز كرد كه هوا رفته رفته […] بیشتر بخوانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran