آذر ۱۶, ۱۳۹۸

مطالب خواندنی از سایت !

نقش آموزش در توسعه اطلاعات

نقش آموزش در توسعه اطلاعاتي جامعه دانش مدار  امروزه پيچيدگي عوامل و شاخصهاي موثر در توسعه به حدي است که کارشناسان در تعيين يک الگوي مشخص براي بررسي توسعه در يک جامعه عاجزند از اين رو با تلفيق عوامل گوناگوني چون آموزش، اقتصاد، بهداشت و… به مفهوم گسترده و واحدي موسو... بیشتر بخوانید

Copyrights: 1380/ BY : Eng.Reza Bahadoran

English English French French German German Persian Persian