طالع بینی نوین در سایت شهرستان کازرون

 طالع بینــــــــی نـــــــــــــوین :

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز

 

استفاده از مطالب این قسمت فقط به صورت لینک مجاز است !

جای تبلیغ شما اینجاست !

پربیننده ترین بخشها :

  طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

اساس اين رو ش طالع‎ بيني، تفسير رواني افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فاميلي خواهد بود. در اين روش، شما ابتدا با جمع كردن اعداد كامل تاريخ تولد خود و تلخيص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را مي‎خوانيد، سپس با نوشتن نام و نام فاميل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغير (كه در  بعد خواهد آمد) در زير آن، و جمع كردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نيز مي‎خوانيد .توجه داشته باشيد كه تاريخ تولد شما دقيق و درست باشد.

 در ضمن از نام و نام فاميل شناسنامه خود استفاده كنيد، (نه به آن نام كه احياناً شما را مي‎خوانند) در اين صورت ارتباط خاصي بين دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت . جهت روشن شدن مطلب به مثال توجه كنيد.

 

فرض كنيم تاريخ تولد شما 26/8/1345 باشد. اين اعداد را به ترتيب زير با هم جمع مي‎كنيم :

11= 9+2 = 29 = 6+2+8+5+4+3+1

عدد يازده عدد تولد شماست. شما مي‎توانيد مطالب مربوط به عدد يازده را در مرحله اول مطالعه نماييد .

در مورد مرحله دوم نيز به ترتيب زير عمل مي‎كنيم :

فرض كنيم نام شما (حسين) و نام فاميل شما (كريمي) باشد. ابتدا حروف اين نام را جداگانه مينويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را زير آنها نوشته جمع مي‎كنيم :

ح+س+ي+ن+ك+ر+ي+م+ي

3 = 0+3 = 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فاميل شماست. شما مي‎توانيد مطالب مربوط به اين عدد را مطالعه نماييد .

مثال ديگر :

فرض كنيم تاريخ تولد دوست شما 8/10/1341 باشد. اين اعداد را به ترتيب زير جمع مي‎كنيم :

9 = 8+1 = 18 = 8+0+1+1+4+3+1

عدد 9 عدد تولد دوست شماست. او مي‎تواند مطالب مربوط به اين عدد را در مرحله اول مطالعه نمايد .

حال فرض مي‎كنيم نام دوست شما (محمد) و نام فاميل او (عليزاده) است. حروف اين نام را نيز جداگانه نوشته و اعداد مربوط به آنها را در زيرشان مي‎نويسيم و آن اعداد را جمع مي‎كنيم .

م+ح+م+د+ع+ل+ي+ز+ا+د+ه

12 = 48 = 4+8+4+4+7+3+1+7+1+4+5

دوازده عدد نام و نام فاميل دوست شماست. او مي‎تواند مطلب مربوط به اين عدد را مطالعه نمايد .

تذكر مهم

اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم .

گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاريخ تولد و عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و .... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .

 

حروف و اعداد ابجدي كه بايستي در اين عمل مورد استفاده قرار بگيرد ، به شرح ذيل است :

 

ا

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

ح

8

ط

9

ي

1

ك

2

ل

3

م

4

ن

5

س

6

ع

7

ف

8

ص

9

ق

1

ر

2

ش

3

ت

4

ث

5

خ

6

ذ

7

ض

8

ظ

9

غ

1

 

تذكر مهم: در حروف ابجد، چهار حرف فارسي (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت اين حروف از اعداد حروف ابجدي 2 ب براي حرف پ و 3 ج براي چ و 7 ز براي حرف ژ و 2 ك براي حرف گ استفاده نماييد .

      

خصوصيات عدد يك خصوصيات عدد پنج خصوصيات عدد نه
خصوصيات عدد دو خصوصيات عدد شش   خصوصيات عدد ده
خصوصيات عدد سه خصوصيات عدد هفت خصوصيات عدد یازده
خصوصيات عدد چهار  خصوصيات عدد هشت خصوصيات عدد دوازده

 

 

 

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net