بخش طالع بینی

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز

.

فراموش نکنید فال فقط یک سرگرمی است !

 

 

استفاده از مطالب این قسمت فقط به صورت لینک مجاز است .

  

   

طالع بینی وفال چینی  

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست . 

 

پربیننده ترین بخشها :

  طالع بینی روزانه ، سالیانه  ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

 

 

 

     سال اژدهـــــــا

  متولیدین سالهای :  1283-1295-1307-1319-1331-1343-1355-1367-1379-1391

        سال مــــــــار

   متولیدین سالهای :  1284-1296-1308-1320-1332-1344-1356-1368-1380- 1392

 

     ســــــال اسب

  متولیدین سالهای :  1285-1297-1309-1321-1333-1345-1357-1369-1381- 1393

 

     ســال بــــــــز

  متولیدین سالهای :  1286-1298-1310-1322-1334-1346-1358-1370-1382- 1394

     ســال میمــون

  متولیدین سالهای :  1287-1299-1311-1323-1335-1347-1359-1371-1383 - 1395

 

     سال خـــروس

  متولیدین سالهای :   1288-1300-1312-1324-1336-1348-1360-1372-1384- 1396

 

     ســــــال سگ

  متولیدین سالهای :   1289-1301-1313-1325-1337-1349-1361-1373-1385- 1397

 

     سال خـــــوک

   متولیدین سالهای :   1290-1302-1314-1326-1338-1350-1362-1374-1386- 1398

 

   سال مــــوش

   متولیدین سالهای :   1291-1303-1315-1327-1339-1351-1363-1375-1387- 1399

 

   سال گـــــــــاو

   متولیدین سالهای :   1292-1304-1316-1328-1340-1352-1364-1376-1388- 1400

 

   سـال ببـــــــــــر

  متولیدین سالهای :   1293-13.5-1317-1329-1341-1353-1365-1377-1389- 1401

 

   ســال گــربـــــه

   متولیدین سالهای :   1294-1306-1318-1330-1342-1354-1366-1378-1390- 1402

   

 

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net