ویژگیهای اقتصادی شهرستان کازرون

 
   

سيماي اقتصادي شهرستان كازرون

 

شهرستان كازرون با وسعتي معادل 4119 كيلومتر مربع حدود 3/3 درصد كل مساحت خاكي استان فارس را به خود اختصاص داده است . اقتصاد اصلي شهرستان بر پايه كشاورزي ( زراعت ، باغداري) و دامداري استوار است . شهرستان كازرون از نظر تنوع اقليمي جايگاه ويژه اي را از نظر تنوع توليد محصولات زراعي و باغي دارا مي باشد .

سطح  زيركشت زراعي سالانه شهرستان به گندم ( آبي و ديم ) جو ( آبي و ديم) ذرت دانه اي ، برنج ، سيب زميني ، پياز ، محصولات جاليزي و گلخانه اي اختصاص دارد . رتبه شهرستان از نظر توليد در استان در كشت محصولات ديم عدد 3 و محصولات آبي عدد 10 مي باشد .

باغات ( محصولات دائمي ) شهرستان شامل : مركبات ، خرما ، انار ، زيتون و انجير ديم و بادام ديم ( ارتفاعات و سرحدات ) مي باشد بطوريكه از نظر رتبه انجير رتبه يكم ، انار رتبه دوم ، خرما ، رتبه سوم و مركبات رتبه چهارم را در سطح استان  به خود اختصاص داده است .

به لحاظ شرايط آب و هوائي مناسب جهت توليد و پرورش انواع دام وطيور نقش عمده اي را در اقتصاد و درآمد ناخالص شهرستان دارا مي باشد . عمده دام و طيور شهرستان شامل گوسفند و بره ، بز و بزغاله ، گاو و گوساله بومي و اصيل ، گاوميش ، مرغ و خروس ، جوجه و زنبور عسل مي باشد .

رتبه شهرستان نسبت به استان در زمينه فعاليتهاي دامداري و طيور ششم ، در زمينه توليد و پرورش گاو وگوساله بومي يكم ، گاوميش رتبه سوم ، بزغاله رتبه چهارم ، مرغ و خروس رتبه پنجم و گوسفند و بره رتبه ششم مي باشد .

امرار معاش مناطق روستائي به طور عمده از كشاورزي و دامداري انجام مي گيرد ، علاوه بر اين بخشي از جمعيت مناطق شهري نيز از طريق كشاورزي و دامداري ارتزاق مي نمايند .

 

ميزان توليدات كشاورزي و دامداري و در آمد ناخالص ملي شهرستان سال 1382

 

رديف

نوع توليد

سطح / اصله / تعداد

ميزان توليد

( به تن)

 

در آمد ناخالص ملي

( هزار ريال )

1

پرتقال

3250

81250

162500000

2

ليمو ترش

330

4680

9360000

3

ليموشيرين

200

5600

8400000

4

نارنگي

710

17750

35500000

5

نارنج

135

3375

5062500

6

انار

1530

27540

4131000

7

خرما

4150

31125

77812500

8

انگور ديم

5100

10200

15300000

9

انجير ديم

3050

4575

36660000

10

بادام ديم و آبي

300

740

7400000

11

گردو

170

680

10200000

12

عناب

10

20

200000

13

خرمالو

33

660

1320000

14

آلو بخارا

140

210

4200000

15

زيتون

90

63

252000

16

گندم آبي و ديم

30053 هكتار

73304 تن

115820320000

17

جو آبي و ديم

14371هكتار

1/16834

18854192000

18

ذرت دانه اي

1620 هكتار

12960 تن

14256000000

19

برنج

1600 هكتار

8800 تن

31680000000

20

سيب زميني

1890 هكتار

34020 تن

44266000000

21

پياز

800 هكتار

40000 تن

20000000000

22

محصولات جاليزي و ساير

-

4/119084 تن

84962522000

23

گوشت سفيد

2400000 قطعه

350000000

-

24

گوشت قرمز

-

4355 تن

148070000000

25

شير خام گاو

15000 راس

5/9 تن روزانه

15200000

26

ماهي ( درياچه پريشان)

600 هزارقطعه

150 تن سالانه

1700000000

 

 

* استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است .