نامه ای به پدران ومادران  

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 پدرو مادر، اين يادداشتي است از جانب فرزند شما؛ لطفاً به آن توجه كنيد:

۱- مرا لوس نكنيد. من به خوبي مي دانم هرچه را كه مي خواهم نمي توانم داشته باشم. من فقط گاهي شما را امتحان مي كنم.


۲- از سختگيري با من نگران نباشيد. من اين كار را مي پسندم. اين موجب مي شود كه من موقعيت خود را بهتر بشناسم.


۳- به من زور نگوييد، زيرا اين كار به من مي آموزد كه فقط قدرت مهم است. اگر مرا راهنمايي كنيد واكنش بهتري نشان خواهم داد.


۴- به من قول واهي ندهيد، زيرا ممكن است نتوانيد از عهده انجام آن برآييد. اين موجب سلب اعتماد من مي شود.


۵- اگر چيزي مي گويم و كاري انجام مي دهم كه هدف آن صرفاً ناراحت كردن شماست، واكنش نشان ندهيد و سعي كنيد مرا درك كرده و علت آن را دريابيد.


۶- وقتي مي گويم شما را دوست ندارم عصباني يا غمگين نشويد. من از گفتن اين جمله منظوري ندارم. اين كار فقط روشي است براي اين كه شما نسبت به برخوردي كه با من داشته ايد متأسف شويد.


۷- كاري نكنيد كه خود را از آنچه هستم كوچك تر احساس كنم. اگر چنين كنيد، براي جبران آن، بزرگتر از سن خود رفتار خواهم كرد.


۸- كارهايي را كه از عهده خودم برمي آيد براي من انجام ندهيد. اين كار موجب مي شود كه من مثل بچه هاي شيرخواره عاجز و درمانده و ناتوان باقي بمانم و همواره شما را در خدمت خود بگيرم.


۹- عادت هاي بد مرا زياد گوشزد نكنيد. اين كار فقط باعث مي شود كه به آنها ادامه دهم.


۱۰- در حضور مردم از من ايراد نگيريد. اگر در خلوت با من صحبت كنيد، توجه بيشتري به صحبت هاي شما خواهم كرد.


۱۱- در بحبوحه مشاجراتمان درباره رفتارهاي من بحث نكنيد. بنابه دلايلي، در اين هنگام شنوايي من خوب كار نمي كند و قدرت همكاري من از آن هم بدتر است. بهتر آن است كه رفتار معقول مورد نظرتان را به خاطر بسپاريد و صحبت درباره آن را به بعد موكول كنيد.


۱۲- مرا نصيحت نكنيد. زيرا وقتي متوجه شويد كه من خودم به خوبي فرق خوب و بد را مي دانم، تعجب خواهيد كرد.


۱۳- كاري نكنيد كه من اشتباهاتم را گناهان كبيره تلقي كنم، زيرا ممكن است ترس از اشتباه كردن و احساس گناه باعث شود تا به دنبال كسب تجربه نروم و انگيزه خود را براي كسب تجربيات جديد از دست بدهم.


۱۴- به من غر نزنيد. در اين صورت، من به عنوان اعتراض، به طور مصلحتي، كر مي شوم.


۱۵- هر وقت رفتار بدي از من سر زد به جاي اين كه بگوييد رفتارم نادرست بوده نگوييد كه من بچه بدي هستم، زيرا در اين صورت ممكن است واقعاً باور كنم كه بد هستم و كارهاي بد ديگري نيز انجام دهم.


۱۶- براي رفتارهاي اشتباهي كه از من سر مي زند هميشه توضيح نخواهيد. گاه خودم هم واقعاً نمي دانم چرا آن كارها را اشتباه انجام داده ام.


۱۷- فراموش نكنيد كه من آزمايش كردن را دوست دارم، زيرا از آنها درس مي گيرم. پس خواهش مي كنم در اين مورد صبور باشيد.


۱۸- به ناخوشي هاي جزئي من بيش از حد توجه نكنيد. اگر بيش از حد به من توجه كنيد، آدم ضعيف البنيه اي مي شوم.


۱۹- از پاسخ دادن به پرسش هاي صادقانه من طفره نرويد.


۲۰- هرگز فكر نكنيد كه عذرخواهي كردن از من دون شأن شماست. عذرخواهي صادقانه شما موجب مي شود كه من نسبت به شما صميميت و نزديكي خيلي بيشتري احساس كنم.


۲۱- هيچ گاه نگوييد و نشان ندهيد كه انسان كاملي هستيد و هرگز اشتباه نمي كنيد، زيرا اين امر توقع و انتظار مرا از شما زياد مي كند.


۲۲- از اين كه فقط زمان هاي كوتاهي مي توانيم با هم باشيم تأسف نخوريد. مهم اين است كه اين اوقات را چگونه مي گذرانيم.


۲۳- گله ها و غرولندهاي مرا دست كم نگيريد. با اين كار مي خواهم بر روي احساساتي از قبيل احساس اجحاف، رنجش و يا ناايمني خود سرپوش بگذارم. به من كمك كنيد تا احساسات خود را بشناسم و مي خواهم كه شما نيز آنها را درك كنيد.


۲۴- فراموش نكنيد كه من بدون درك، تشويق و احترام زياد نمي توانم موفق شوم.


۲۵- با من همان گونه رفتار كنيد كه با دوستان خود رفتار مي كنيد، در آن صورت من نيز دوست شما خواهم بود و به ياد داشته باشيد كه يك الگوي خوب و نمونه بودن بيشتر از خرده گيري و انتقاد به من درس مي آموزد. 

  

Copyright ©2006 Kazeroon.net