مـــــراقب بــــاش

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

مراقب باش..اولين باش!!!

هر چيزي ممكن است...

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي تصور آن را ميكني.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي آن را با تمام جزييات تجسم ميكني.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي انتظار آن را داري.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد،وقتي طرحي واقعي و عملي را در ذهن مي پروراني

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي با تلاش و شكيبايي گامي به جلو بر ميداري.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد،وقتي قاطعانه متعهد شوي.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي آن را با وجود تمام موانع و چالش هاي پيش رو انجام دهي.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي با وجود همه فراز و نشيب ها به آينده مي نگري  استقامت به خرج ميدهي.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي بتواني از اشتباهات درس و از ناكامي ها نيرو بگيري.

هر چيزي ممكن است اتفاق بيفتد، وقتي علاقه جديت و ابتكار عمل خود را به كار گيري.

وقتي تصور و تجسم ميكني، انتظار مي كشي، برنامه ريزي مي كني ، كاري را به انجام ميرساني ، متعهد ميشوي و استقامت مي كني و مشتاقانه با هر چالشي روبرو ميشوي چيزي را كه مي خواهي نه تنها "ممكن است" اتفاق بيفتد بلكه " قطعا" اتفاق ميفتد.

  مراقب باش..

مراقب افكارت باش، چون افكارت ، گفتارت را ميسازد.

مراقب گفتارت باش، چون گفتارت، اعمالت را ميسازد.

مراقت اعمالت باش، چون اعمالت، عادت هايت را ميسازد.

مراقت عادت هايت باش، چون عادت هايت ، شخصيتت را ميسازد.

مراقب شخصيتت باش، چون شخصيتت، سرنوشتت را ميسازد.

 

اولين باش

 اولين كسي باش كه ميخندد. وقتي دليلي براي خنديدن نمي بيني،

همان زماني است كه بيشترين نياز به خنديدن است.

اولين كسي باش كه مي بخشد. افكار منفي گذشته را براي هميشه كنار بگذار.

اولين كسي باش كه كاري را انجام ميدهد. هر چه زودتر اقدام كني، كارهاي بيشتري مي تواني انجام دهي.

اولين كسي باش كه تشكر ميكند، برخود حق شناسانه زندگيت را مملو از خوشبختي مي كند.

اولين كسي باش كه با موقعيت هاي جديد و متفاوت وفق مي يابد. وقتي تغييرات را مي پذيري كارهايت را باعلاقه بيشتري انجام ميدهي.

ديگر براي داشتن زندگي بهتر منتظر ننشين . بلكه اولين كسي باش كه به جلو حركت مي كند و تنها كسي باش كه سبب اين حركت ميشود.

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net