در جــــایگاه جــــــــرم

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

  به خدا من گناهی نکرده‌ام

     من فقط قاصدک‌ها را دسته کردم

     و بر هرکدام پيامی ، برای خدا فرستادم

  من جعبه‌ی نقاشی‌هايم را ، فقط برای خدا کشيدم

         و در جشن تولد خدا ، نقاشی کردم صورتش را ، و برايش پست کردم .

       تا به ديوار اتاقش ميخ‌کوب کند.

     به خدا ، خدا زاده می‌شود

    در ياد من، در ياد تو، در ياد باران

    من کفر نکرده‌ام ،  من کافر نيستم ،    من خدا را دوست دارم

    من فقط گفته‌ام : خدا از پلکان احساس  برايم دست تکان می‌دهد و گفته نقاشی‌هايم را دوست دارد.

        من فقط گفته‌ام :  خدا چشمان نافذی دارد ، و فانوس بزرگی که من را ، تو را ،همه را می‌بيند

    من که گناهی نکرده ام

    پس چرا گيس‌های باران را به هم می‌بافيد و طناب دار را برايم رج می‌زنيد

      من گلويم را دوست دارم ،  من گردنم را برای خدا ، برای باد و باران می‌رقصانم

    .....

    قاضی:

    ساکت!

    " لم يلد و لم يولد "

    " خدا زاده نشده و نمی‌زايد "

    می‌دانم

    اما خدا زاده می‌شود!

    " در ياد من، در ياد تو، در ياد باران ،

                          در یاد اشکهای سرگردان من و تو "

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net