نکاتی درباره امضاءشناسی

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

 

  كسا ني كه به طرف عقربه هاي ساعت امضاء مي‌كنند انسان‌هایي منطقي هستند .

   كسا ني كه بر عكس عقربه‌هاي ساعت امضاء مي‌كنند د ير منطق را قبول مي‌كنند و بيشتر غير منطقي هستند.

  كسا ني كه از خطوط عمودي استفاده مي‌كنند لجاجت و پافشاري در امور دارند. 

  كسا ني كه از خطوط افقي استفاده مي‌كنند ا نسان‌هاي منظّمی هستند .

  كسا ني كه با فشار امضاء مي‌كنند در كودكي سختي كشيده‌ا ند.

  كسا ني كه پيچيده امضاء مي‌كنند شكّاك هستند.

  كسا ني كه در امضاي خود اسم و فاميل مي‌نويسند خودشان را در فاميل برتر مي‌دانند.

  كسا ني كه در امضاي خود فاميل مي‌نويسند داراي منزلت هستند.

  كسا ني كه اسمشان را مي‌نويسند و روي اسمشان خط مي‌زنند شخصيت خود را نشناخته‌اند.

  كسا ني كه به حالت دايره و بيضي امضاء مي‌كنند ، كساني هستند كه مي‌خواهند به قله برسند.

 بي شك بيان مطالب افكار مختلف ، نشانه ي تائيد آن نمي باشد.

به نقل از سايت تـكچين

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net