مديريت از طريق خودشناسي 

 

   توجه !

جای تبلیغ شمااینجا خالیست .

 طالع بینی روزانه ، نیمه ماه ، ماهانه و ...

  آنتی ویروس خود را آپدیت کنید !

  کدهای مخفی موبایلها

  بخش آلبوم عکس

  بهترین سایتها - بهترین لینکها

 

 

 

  هر مديري كارمندي را به دست مي آورد كه سزاوار آن است.

آيا شما اين گفته را قبول داريد، يا اينكه از شيندن آن عصباني شديد؟ آيا اين عبارت ارزش يك بار فكر

كردن را دارد؟ وقتي كه كارمندمان بي علاقه است يا انگيزه خود را براي انجام كار از دست مي دهد، غير

قابل اعتماد است يا از توانايي كاري بالايي برخودار نيست؟ شما به عنوان مدير كارهاي بسياري را بايد

انجام دهيد.
 

مطمئناً آسان نيست ولي نخست بايد از خود شروع كنيد.چه بخواهيد و چه نخواهيد شما يك الگو هستيد


شايد بپرسيد كه چرا بايد از خودم شروع كنم. دليل بسيار ساده اي براي آن وجود دارد شما براي

كارمندانتان الگو هستيد. حتماً مي خواهيد بگوييد كه اصلاً قصد نداريد كه الگو باشيد، ولي شمانمي

توانيد مانع اين كار شويد. همه به شما به عنوان مافوق نگاه مي كنند و خودشان را با كارهايي كه شما

انجام مي دهيد، منطبق مي سازند؛ چه مثبت و چه منفي. از اين رو منعكس كردن رفتار و برداشت شخصي خود

حائز اهميت است. گاه تغيير دادن برخي از خصوصيات و رفتارهايتان نيز ضروري است. به طور مثال اگر رفتار شما

غير منصفانه باشد يا عبوس و بد اخلاق باشيد يا در مقابل، صريح و رك باشيد و حرفتان را با دليل و برهان بيان

كنيد، در هر دو صورت كارمندتان اين خصوصيات را از شما مي پذيرد.برداشتهاي شما بر رفتارتان تاثير گذارند


برداشت هاي دروني ما بر رفتار ما در مقابل ديگران تاثير گذارند و اين نشان مي دهد كه چقدر خودشناسي و

همچنين شناخت برداشتهاي دروني مديران از كارمندانشان اهميت دارد. اغلب برداشتهاي ما، ناخودآگاه بر رفتار

ما تاثير مي گذارند. در اين حالت برايمان چاره اي باقي نمي ماند چون شناختي از برداشتهايمان نداريم، ولي

زماني كه شما از برداشت دروني تان آگاهي به دست آوريد و بفهميد كه چه حسي نسبت به ديگران داريد،   

مي توانيد اين برداشتها و احساسات را در فرم سوالي بررسي كنيد و اگر اشتباه هستند، تا حد امكان آنها را تغيير دهيد.يك مثال واقعي


فرض كنيم شما بر اين اعتقاديد كه كارمندانتان فقط ضروري ترين كارها را انجام مي دهند و آن هم زماني كه شما

پيگير آن مسئله هستيد؛ به همين خاطر از روز نخست به كارمندانتان با يك ديد منفي مي نگريد، چه آنها كارشان

را صحيح انجام دهند و چه انجام ندهند. كارمندان شما اين سوء ظن را حس مي كنند و ناخودآگاه در رفتار آنها

تاثير مي گذارد. از اين رو آنان در بدترين شرايط، انتظارات شما را برآورده مي كنند.
 


قضاوتهاي قبلي


شايد به نظر درست نباشد، ولي انتظارات و برداشتهاي شخصي شما برگرفته از قضاوت هاي قبلي خودتان است.

زماني كه شما فرض مي كنيد بيشتر انسانها ذاتاً تنبل هستند، اين امكان بسيار زياد است كه هميشه با

كارمندان تنبل سر و كار پيدا كنيد. مديران با ديد مثبت غالباً كارمندان با انگيزه و با ديد مثبت دارند. به همين دليل

براي يك بار هم كه شده، برداشتهاي دروني خود را نسبت به كارمندانتان بازبيني كنيد.مفهوم مديريت از ديد شما


واقعاً مديريت براي شما چه مفهومي دارد و چه دركي از آن داريد؟ هر چقدر در اين امر صادق باشيد، به تناسب آن

بيشتر از شناخت خود سود مي بريد. شما مي توانيد با كامل كردن جملات زير مفهوم مديريت را براي خود شرح

دهيد:
 

مديريت براي من يعني ...
 

آنچه كه من مي گويم، ...
 

كارمندان من بايد ...
 

اگر فردي اطاعت نكند ...
 

وظايف من عبارتند از ...
 

وقتي شما اين جملات را به طور صحيح كامل كرديد، مي توانيد به ارتباط واقعي ميان خود و مديريت و همچنين درك

درست از مديريت دست پيدا كنيد. به طور مثال شما مي توانيد اولين جمله را اين گونه جواب دهيد كه « هر آنچه

من مي گويم، بايد صورت بپذيرد. » اين جمله حكايت از مديريت با قدرت مطلقه دارد. البته شما مي توانيد آن را به

گونه اي ديگر و شايد مطابق همين دوره و زمان جواب دهيد « آنچه من مي گويم، نبايد همواره صحيح باشد. » يك

بار ديگر ببينيد كه به چه صورتهاي ديگري و البته مطابق با نظر و سليقه خودتان مي توانيد اين جملات را تكميل

كنيد. شايد ديدگاههاي ديگري پيدا كنيد. براي اينكه در اين زمينه اطلاعات بيشتري در مورد خود به دست آوريد، به

سوالات زير نيز پاسخ دهيد:
 

- آيا شما به فكر كارمندان خود هستيد؟
 

- آيا امكان دسترسي به شما و گفتگو با شما همواره وجود دارد؟
 

- وقتي كه كارمندان شما سوالي يا مشكلي دارند، آيا نزد شما مي آيند؟
 

- آيا شما حاضريد كه برخي از شرايط حاكم بر سيستم را تغيير دهيد تا كارمندانتان آسوده تر كار كنند و بازدهي

بهتري داشته باشند، حتي اگر براي شما هزينه بيشتر و سختي هايي به همراه داشته باشد؟

 

Copyright ©2006 Kazeroon.net